Ydelser

YDELSER

 

Enetimer i Overgange

Intensiv og individuel sparring for dig med formelt og uformelt ledelsesansvar. Definér dit fundament og din strategi til at håndtere forandringer – og kom tilbage med fornyede kræfter og redskaber.

 

Ekstra ledelses-kraft i Overgange

Styrk din personlige ledelses-kraft i en konkret forandringsproces. Løbende sparring og evaluering, tilsat relevant praksis-nær viden om/redskaber til forandring, for øget fokus, motivation og fremdrift – for dig som leder & for dit team.

 

Topmøder (med dig selv)

100% fleksibelt forløb for dig, der løbende ønsker at evaluere din indsats og resultater, diskutere dine udfordringer og sætte barren højt for nye mål.

 

HR:  Organisations- & Talentudvikling

Skab forandringer for større medarbejdergrupper med støtte fra en fleksibel HR udviklings- og rekrutteringskonsulent, der – efter behov – hjælper jer gennem forandringer af kultur, kompetencer, talent, ledelse. Og som sikrer udvikling og rekruttering af talenter.

 

Team Workshop
Understøt dit teams evne til at håndtere og støtte hinanden i overgangsfaser mod nye mål. Vi opbygger tillid og forståelse, skaber fælles værdi-sæt, som alt sammen støtter op om målene, og gør det lettere for hver enkelt at tage ansvar for opgaverne i dagligdagen.

 

Rekruttering

Fuld proces eller fleksible byggesten kan gøre forskellen mellem en middelmådig ansættelse og en optimal ansættelse.
Fokus på kompetencer, personlighed og forandrings-potentiale.

 

Quick-sparring

Til dig, der kender Work-at-Life, og som har brug for rådgivning på en HR- relateret problematik med en uvildig kompetence.

 

 
Klik på overskrifterne, og se detaljeret information.

HanneAlsen
work at life