Team workshop

Team workshop

Skrevet d.  20. september 2014

Til teams, der oplever forandringer på jobbet

(f.eks. ny leder, nye roller, mål, krav, systemer)

og er villige til at gøre en indsats for at trives bedre,
både individuelt og som hold.

 

MÅL
Specifikke mål for forløbet aftales med den ansvarlige leder.
Udgangspunktet er at få teamet hurtigt og effektivt videre efter forandringer.
Derudover sår vi frøene til at forsætte udviklingsprocessen mod et stærkt og velfungerende team, som varetager kerneopgaven optimalt.

For at kick-starte processen, indledes forløbet med at invitere alle team-medlemmer til at gennemføre en personprofil, som alle modtager individuel feedback på inden workshoppen.


INDHOLD
(generelt)
Under selve workshoppen gennemgår vi, med udgangspunkt i profilværktøjet:

  • Forandringer:  Forskellige opfattelser / reaktioner / måde at kommunikere på
  • Trivsel: Forskellige opfattelser / behov / krav for at kunne præstere optimalt

Dermed skabes en fælles forståelsesramme, som øger tilliden, reducerer ‘støj’, og dermed skaber plads til øget effektivitet.

Efterfølgende trykprøver vi teorien i praksis, og bliver sammen skarpere på, hvad der virker i forhold til præcis denne gruppe.
Workshoppen afsluttes med en handlingsplan.


INDHOLD
(skræddersyet)
Indholdet af team workshoppen tilpasses  jeres aktuelle situation og aktuelle udfordringer. Dermed bliver resultatet unikt for hvert enkelt team, og indeholder teamets egne ideer til at skabe bedre samarbejde og præstationer.

Eksempler på specifikke teorier, som kan være relevante at introducere (og evt. afprøve i praksis) i løbet af  workshoppen, er:

Samarbejde, tillid, kerneopgave, styrker og værdier, mind-set, positiv psykolog (læren om trivsel), konflikt, feedback, kommunikation, motivation.
PROCES
Allerede inden workshoppen vil hver deltager blive inviteret til at gennemføre en personprofil, og vil få individuel feedback på profilen.

Selve workshoppen har en varighed på 4-6 timer.
Arbejdet med profilen varer 1 – 1 1/2 time per deltager.


MÅLGRUPPE
Workshoppen anbefales især til ledergrupper, teams bestående af specialister, salg, kundeservice etc, og er generelt målrettet teams, der har stor betydning for organisationens resultater.


PRIS
En workshop koster 2.500 kr. ekskl. moms per deltager, dog faktureres ikke under 6 deltagere.


OPFØLGNING
Kan I komme i tvivl, om I kan fastholde det nye momentum på egen hånd, er der efterfølgende mulighed for at gå dybere i processen via opfølgende møder, workshops og individuel sparring.
Det kan bidrage til, at I får de nye metoder ind under huden og fortsætter den gode udvikling.


OPSTART

Ingen forløb startes op uden forudgående afklarende personligt møde med HR eller lederen, som kan bestilles direkte HER, per telefon 5149 6006 eller e-mail nl@workatlife.dk.

 

Kunderne udtaler:

Hanne er fantastisk til at hjælpe teamet sætte ord på, og etablere team-ånd.
(leder for kundeservice-team)

‘Elefanten i rummet’ bliver adresseret og omsorgsfuldt fulgt ud af lokalet. Hold da op hvor det lettede stemningen!
(HR chef, workshop for ledelses-team)

I forløbet med Hanne fandt vi ud af hvor forskellige vi er, og hvordan vi bedst kan hjælpe hinanden, så vi skaber de bedste resultater for virksomheden. Faktisk er vi også blevet bedre til at forstå og samarbejde med andre afdelinger.
(leder for økonomi-team)

Mine medarbejdere følte sig privilegerede over at få personlig feedback på deres personprofil. Derfor var de trygge ved at bidrage i workshoppen, hvor vi hurtigt fik sat ord på forbedringspunkter og også lavet et katalog af løsningsmuligheder.
(leder for udviklings-team)