Overgange: Springbræt for læring og vækst

Overgange: Springbræt for læring og vækst

Skrevet d.  30. april 2015

Overgange på jobbet er ændringer i forhold til:

job, rolle, faglighed, ledelse, mål, krav, processer, kultur

Når omstændighederne forandrer sig omkring dig – uanset om det er på dit eget initiativ eller på andres – så bliver din situation mindre forudsigelig.
Din tryghed bliver udfordret, og du mærker en lille sårbarhed.

Dét skal fejres !!!

Den lille sårbarhed åbner din bevidsthed for at læring og vækst kan ske med minimal indsats og maksimal ‘lige-nu-og-her” effekt.

Den lille sårbarhed er kimen til vækst.
Ikke kun for dig selv, på det personlige plan, men ligeså meget i forhold til den værdi du kan bidrage med på jobbet / det resultat der kan skabes.

Sådan høster du max. læring
fra dine overgange:


✿ Rødder ✿

Allerførst:
Gå lige ned i knæ – helt ned i harehøjde – og check dine rødder, som er dine personlige værdier.

Det nye, der kommer til at ske:
Er det noget der svækker, eller styrker, dine rødder ?


✿ Gødning
✿ (eller vækstfremmer…)

Dit særlige bidrag, dine styrker og talenter, er som gødning (eller vækstfremmer).
Vi tilsætter den cocktail af personlige egenskaber, som er DIG, og uden yderligere indsats er der dermed optimale vækstbetingelser.

Det nye, der kommer til at ske:
Vil dine personlige egenskaber komme mindre, eller mere, i spil ?


✿ Vækstfase

Vær bevidst om at bruge tid på at mærke og reflektere over din reaktion på overgangen/forandringen.

  • Hvordan føltes det i din krop?
  • Hvad tænkte du om det?
  • Hvordan påvirkede det din adfærd?

Hver følelse, tanke, handling har sin egen berettigelse / har en funktion,
FIND DEN !


✿ Resultat ✿

Sæt tid af til at kigge samlet på de observationer, du nu har indsamlet.

Er der nogen overraskelser ?

Hvad syntes du fungerede rigtig godt ?
Hvad fungerede knap så godt ?

Hvad kunne være en lille ændring, som kunne gøre en stor forskel?


Udnyt momentum i overgange

Du kan i de her overgange, indsamle viden om dig selv, som kan gøre den allerstørste forskel for din fremtidige karriere.

Virksomheder der lægger investeringer i personlig udvikling op ad de her overgange, får MAX. udbytte for pengene.

Mennesker, der lægger kræfterne i personlig udvikling i forbindelse med overgange, får MAX. udbytte ift den tid de investerer.

Sæt igang: 

Lad os mødes og tale om konkrete situationer, udveksle ideer, og finde nøglen til at skabe nye ressourcer i forandringsprocesser.