Løgn #3

Løgn #3

Skrevet d.  15. december 2014

Jeg har det helt OK med at løbe i en retning – og på en måde – som jeg grundlæggende er uenig i.

Yeah, right……

Hvad skal der til, for at du siger fra?

Er det

  • når du bliver bedt om at presse medarbejdere langt ud over grænsen af deres ressourcer
  • når du bliver bedt om at fyre højt præsterende medarbejder, der har ytret sig lidt for negativt overfor ledelsen?
  • når du mærker, at du har mistet dine medarbejderes fortrolighed, at de taler bagom ryggen på dig?
  • når dine medarbejdere kaster håndklædet i ringen, siger fra, siger op, sygemelder sig med stress eller depression?

Hvornår er det dig selv, der må sygemeldes?

Noget er galt her

Du får stress, når du ikke længere har tilstrækkelige ressourcer til at leve op til krav og forventninger.

Og krav og forventninger til ledere er der nok af. Hvornår er du egentlig ‘god nok’ som leder? Efter din egen målestok, eller efter andres?


Du har et valg

Det er DIT liv, og DIN målestok!

Ed Stafford, som fulgte Amazon floden i 2 1/2 år, siger:
“Min største frygt er, ikke at leve mit liv”.

– Lever DU dit liv nu?

Stop op og lav en plan. Kom op i helikopteren.

Skab tid og rum til at definere hvad dit liv skal indeholde, og, hvordan det skal leves, så DU kan anse det for vellykket / succesfuldt:

Idenficér dit fundament, de ‘søjler’, som er bærende for det, der er vigtigt for lige præcis DIN livskvalitet.

Identificér dine styrker og din foretrukne adfærd, for det skal bære dig igennem til at trives, alt imens du når dine mål.

Ud fra dit fundament, dine styrker og din foretrukne adfærd, kan du tage alle væsentlige beslutninger, og du kan planlægge og prioritere alle dine indsatser.

Du kan gøre det med både dit hoved og dit hjerte, synkront.

Du kan gøre det på en ordentlig og bæredygtig måde, både for dig selv og dine omgivelser.

Sandsynligheden for

  • at dine ben, dine handlinger, følger med, stiger eksponentielt.
  • at andre – fx dine medarbejdere – vil følge dig loyalt….
  • at du lykkes, med det du sætter dig for….
  • at du kan stå imod, når tingene ikke går som forventet ….
  • at du vil glædes over dit liv, dit arbejde, dine relationer …..

Kom ud af starthullerne

Spørg dig selv:

1)   Hvor længe vil du – som det menneske DU er – løbe i en retning, du er grundlæggende uenig i?
Hvor længe vil du  gøre tingene på en måde, som du grundlæggende er uenig i?

2)   Hvad er det for en gevinst, du får lige nu og her ved at gøre det?

4)   Hvad er det for en gevinst du KUNNE få, hvis du stoppede løgnen?

5)   Hvad skal der til, for at du TØR give slip på løgnen?
Der er masser af handlemuligheder, både indenfor og udenfor de rammer, du har sat for dig selv og dit arbejde.

Du har dit eget skatkammer af metoder til trivsel – med ærlighed, integritet og autencitet.

Gå på opdagelse i det skatkammer: I dine værdier, dine styrker og det der er allermest ‘dig’, der hvor du kan skabe mest værdi og få mest glæde.

Brug mig til at få processen sat i system, og sikre et optimalt, bundsolidt, resultat.

Vejen ligger ligefor:

                     Stop løgnen!