Løgn #2

Løgn #2

Skrevet d.  8. december 2014

Jeg kan sagtens motivere mine medarbejdere til at løbe i en retning, jeg ikke selv er enig i.

Yeah, right……

Som leder for ledere lukker du øjnene for, at dem der skal eksekvere dine beslutninger er uenige.

Ikke med vilje – selvfølgelig ikke – men du har selv haft længere tid til at overveje alternativer, og fordele og ulemper, og er på det tidspunkt blevet 100% overbevist om, at beslutningen er den rigtige.

Hertil kommer at du, som leder for ledere, har haft flere succes´er (og er blevet bedre til at lægge vores fiaskoer bag dig), dvs. du er mere risikovillig. Hvis du ikke havde gjort dig de erfaringer, og taget de chancer, så var du nemlig slet ikke blevet leder for ledere.

Du tænker:
Jamen, siden de (mellemlederne) ikke siger noget, så er de vel enige.

Eller:
Selvfølgelig havde de nogle indvendinger, men jeg fik dem da på bordet og argumenteret dem bort.
Og ham/hende Jens/-ine er jo alligevel altid på tværs, ligegyldig hvad jeg beslutter (og måske skulle vi også snart tage tyren ved hornene og se at komme af med ham/hende….).

Du tænker IKKE:
Mine ledere vil måske gerne give mig indtryk af at være mere ‘optimistiske’, end de er i virkeligheden.
(HOV stop: Jeg siger IKKE, at de lyver, men bare at de kan have lidt ‘uld i mund’, fordi de gerne vil have mere ansvar, mere løn, op i hierakiet eller bare beholde deres job).

Eller:
Hvordan ruster jeg bedst muligt mine ledere – mentalt – til at eksekvere beslutningerne?

Du taber

Kæden er stadig ikke stærkere end det svageste led: De mennesker, du sender ud for at eksekvere, er måske

  • Lunkne omkring beslutningen
  • Uden integritet og autencitet

Hvor godt tror du, det kommer til at gå?

Det er historien om hønen og æggene; Løgnen vokser eksponentielt.
Og det er historien om Kejserens nye klæder; Alle kan se løgnen.

Eksekveringen af beslutningen kommer ikke til at gå så godt, som det kunne:
Det er tab af potentiale med dertil hørende risiko for at miste ledere, medarbejdere, kunder, investorer og reduceret effekt af rationaliseringer, reduceret omsætning og indtjening.

Du kunne have vundet

Når du giver dine ledere tid og rum til at ‘eje’ beslutningen – f.eks. ved at tilbyde dem en fortrolig sparringspartner – har de mulighed for at gå ud og få medarbejderne til at ‘eje’ beslutningen. Først da, kan de motivere andre med integritet og autencitet.

Og, når det sker, så tager ledere og medarbejdere fælles ansvar for at det kommer til at lykkes, og tør tale højt om både ulemper og fordele på en konstruktiv og værdiskabende måde.

Som leder, der skal motivere medarbejdere til at eksekvere, spørg dig selv:

1) Hvordan, og hvorfor, lyver du, for din leder? og for dig selv?
2) Hvad er gevinsten – lige nu – ved at lyve, for din leder? og for dig selv?
3) Når du stopper løgnen, hvad er så gevinsten?
4) Hvad skal der til, for at du TØR give slip på løgnen?

Der er masser af handlemuligheder indenfor rammerne. Du har dit eget skatkammer af metoder til trivsel – med ærlighed, integritet og autencitet.

Gå på opdagelse i det skatkammer; I dine værdier, dine styrker og det der er allermest ‘dig’, der hvor du kan skabe mest værdi.

Vejen ligger ligefor:

Stop løgnen!