Ekstra Ledelses-kraft i Overgange

Ekstra Ledelses-kraft i Overgange

Skrevet d.  11. juni 2015

Individuelt forløb for dig som leder, der står overfor (eller midt i)
at gennemføre forandringer i dit team

 

  • Er det vigtigt for dig at holde fokus og skabe fremdrift på en effektiv, men autentisk, måde?
  • Er der risiko for, at du bliver opslugt af dagligdagen, eller af nye projekter, og dermed ikke giver det aktuelle forandringsprojektet tilstrækkelig prioritet?
  • Kan du være i tvivl om du har al den viden, de redskaber & det mindset, der skal til for at booste processen og sikre motiverede medarbejdere?
  • Overvejer du, om elementer i forandrings-processen kan udfordre din integritet og dine værdier?

 

Forløbet vil holde dig fast mod dit mål, klæde dig på med viden og redskaber, udfordre dit mindset og dine handlemåder; Altsammen med det formål at skabe læring til øget fokus, motivation og fremdrift.

Kort sagt:
Optimere din ledelseskraft.

Efterhånden som forandringsprocessen skrider frem, sætter vi sammen fingeren, på alt det der går rigtig godt, og finder de bedste løsninger til det, der går mindre godt.

Du får løbende sparring, opfølgning, evaluering og etablering af nye handle-planer.

 

INDHOLD

Ekstra ledelses-kraft i Overgange indeholder de elementer, der i den givne situation, skaber mest værdi for dig.

Eksempler på indhold:

Viden og værktøjer, der omhandler forandringer, gennemførelse af processer, HR, ledelse, kommunikation, motivation, tillid & samarbejde, svære samtaler, feedback, persontyper, relationer & netværk, værdier, talent/styrker, autencitet, integritet, coaching

Alt sammen viden, der kan skabe værdi, når vi i dialogen omsætter det til konkret handling, der giver mening for dig.

 

UDBYTTE

Ekstra ledelses-kraft i Overgange kan booste din præstation som forandringsleder fordi:

  • Du afsætter tid til reflektion og evaluering, og sikrer dermed at du er på forkant
  • Viden og værktøjer er parat og står til din rådighed, hvis og når behovet opstår
  • Selvindsigt øger din handle- og beslutningskraft, dit fokus og din motivation

 

TIDSFORBRUG

Tidsforbruget afhænger af forandringsprojektets karakter og varighed, men som hovedregel anbefales møder á 2 timer hver 2. uge.

 

MÅLGRUPPE

Ledere, der står overfor at drive en forandringsproces, som gerne vil præstere bedst muligt, såvel i forhold til virksomheden, som i forhold til medarbejdere.

 

PRIS

Aftales individuelt i forhold til opgavens karakter og kompleksitet.

En rettesnor kan være et forløb over 3 måneder, bestående af 5 fysiske møder á 2 timer + 5  telefonmøder á 15 min., til 25.000,- .

 

OPSTART

Alle forløb indledes med opstartsmøde, hvor kemi og forventninger afstemmes.