HR: Organisations- og talentudvikling

HR: Organisations- og talentudvikling

Skrevet d.  27. oktober 2014

Forandringer kræver en bevidst  (og helhedsorienteret)
indsats for at lykkes

(ca. 70% af forandringer lykkes ikke,  eller lykkes kun delvist)

 • Er din organisation en overgangsfase, som påvirker medarbejder-trivsel og/eller -præstation?
 • Er det vigtigt for organisationen at have et godt omdømme?
 • Er det vigtigt for organisationen at fastholde nøgle-medarbejdere & tiltrække nye talentfulde medarbejdere?
 • Overvejer I om jeres nuværende tilgang er bæredygtig, også på lang sigt?
 • Bliver din organisation opslugt af driften, og glemmer ‘rettidig omhu’?

 

UDVIKLING (organisatorisk)
Kan du afse min. 2 timer til at få fokus og planlægge aktiviteter til at imødegå potentielle store økonomiske og menneskelige tab?

Rådgivning på organisatorisk niveau fra Work-at-Life er helt tilpasset din organisations situation og aktuelle udfordringer. Dermed bliver resultatet jeres unikke strategi, og helt lav-praktiske tilgange, for at skabe mere ro, fokus, balance & bedre præstation i organisationen, imens forandringer igangsættes og implementeres.

Rådgivningen tager sit udgangspunkt i organisationens situation og udfordringer, og inddrager praksis og teori indenfor ledelse, kommunikation og HR.

Efter behov kan rådgivningen følges op med individuel sparring og coaching af ledere og meningsdannere, forberedende indlæg til organisationen om personlig håndtering af forandringer, overordnet kommunikations-planlægning m.v.

 

UDVIKLING (talent)
Når der ændres i organisationens mål, struktur, processer, ejerskab eller ledelse, kræver det særlig  fokus på de værdier og den adfærd, som kan drive forandringerne igennem.

Derfor trænes nøglemedarbejdere i at udvikle de tankegange og den adfærd, som kræves for at implementere forandringerne og for at kunne være rollemodel – ‘walk the talk’.

 

REKRUTTERING
Når din organisation er i forandring, er det afgørende at tiltrække medarbejdere, som kan understøtte forandringen.
Selvfølgelig gælder det i forhold til faglige kompetencer, men i særdeleshed også mht de personlige egenskaber.

Efter behov tilbydes derfor både ‘full-service’ rekruttering og  ‘gør-det-selv’ support til:

 • Job-annonce
 • Job-beskrivelse
 • LinkedIn søgning (search)
 • Vurdering og screening af kandidater
 • Interview / jobsamtale
 • Personprofil
 • Indhentning af referencer
 • Forslag til introduktionsforløb
 • opfølgning efter ansættelse

Rekruttering er et håndværk.
Træk på den massive erfaring, som er opbygget gennem de seneste 10 år:
100+ rekrutteringer & op imod 1000 samtaler med mennesker om hvad er lykkedes (eller ikke lykkedes) i deres jobliv, og ikke mindst om hvorfor.

 

IN-HOUSE HR 
Har du brug for en fast partner på HR udvikling og rekruttering, så er det en mulighed i op til 2 dage/uge.
Du opnår dermed en 100% sammenhængende og langsigtet løsning på alle opgaver, som vedrører ‘people’ / menneskelige aspekter i din organisation: Udvikling af kultur, ledelse, kompetencer, employer branding, rekruttering m.m.

 

PRIS

Udvikling (organisatorisk):  Prisen er som udgangspunkt 2.500 kr. ekskl. moms per time, og modsvares af den afledte øgede effektivitet, trivsel & handlekraft, som organisationen får glæde af i løbet af forandrings-processen.

Udvikling (talent el. team): Forløb skræddersys til formålet.
Omfanget kan variere fra en enkelt individuel samtale, som kan kick-starte processen, til et længere forløb á la DETTE.

Rekruttering:  Prisen vil variere afhængig af den ønskede ydelse.
Som eksempel vil ledelse af interview (sammen med den ansættende leder), inkl. personprofil til en kandidat, koste 2.500 kr. ekskl. moms.

In-house HR: Prisen er som udgangspunkt 5.000 kr. per dag, og kan aftales eksempelvis som 1 dag/uge.

 

OPFØLGNING
Kan I komme i tvivl, om I kan fastholde det nye momentum på egen hånd, er der efterfølgende mulighed for at gå dybere i processen via opfølgende møder, workshops og individuel sparring.
Det kan bidrage til, at I får de nye metoder ind under huden og fortsætter den gode udvikling.

 

OPSTART
Ring til os på 5149 6006 – også hvis du har brug for en lignende skræddersyet løsning.
Introducerende møde kan desuden bestilles direkte HER, eller per e-mail nl@workatlife.dk.

 
Kunderne udtaler (uddrag, den fulde ordlyd kan ses på LinkedIn):

Med Hanne som fast tilknyttet ekstern HR partner
fik virksomheden en fleksibel løsning, hvor vi kunne trække på
hendes kompetencer indenfor rekruttering, ledelsessparring samt
implementering af diverse udviklings- og forandringstiltag
– når behovet var der.

Hanne fulgte i kraft af opgaverne løbende forretningens
udvikling, og var i praksis en integreret del af kulturen.
Det var til gavn for samarbejdet hver gang en ny opgave skulle løses;
Opgavebeskrivelse og -overdragelse var meget let og tryg for
virksomheden, og det skabte den ønskede sikkerhed, hurtighed og
kontinuitet i opgaveløsningen – uden at kompromittere kvaliteten.
(Eva Hein, Executive Assistant)

Midt i al turbulensen, fik vi overblikket tilbage.
Vi fik en masse ideer til hvordan vi kom videre,
og handlekraft til at gennemføre dem.
(Katrine Bøje, Leder, Marketing)

Hanne er meget kompetent, loyal og engageret.
Hun forstår, hvordan man kommunikerer og samarbejder
på tværs af alle niveauer i organisationen, og er højt respekteret.

(Henrik Dyre Pedersen, Vice President, After Sales)

Hanne forstår hurtigt hvad opgaven er,
danner sin egen mening og vinkel på løsningen,
til fordel for opgaven og de mennesker der er involveret.
Og så skader det jo ikke, at hun har en oprigtig
interesse i de mennesker, hun samarbejder med.

(Gorm Teichert, CEO)

Hannes sociale intelligens er værdsat af
kunder, kollegaer og medarbejdere,
og er en af de vigtigste årsager til,
at Hanne nemt tilpasser sig
virksomheds-kulturer i hele verden.

(Kasper Gissel, Forretningsudvikler)