Enetimer i Overgange

Enetimer i Overgange

Skrevet d.  20. januar 2015

Individuelt forløb

  • Er du i en overgangsfase, som påvirker din trivsel og/eller din præstation?
  • Er du ambitiøs og vil gerne have mere ansvar?
  • Er det vigtigt for dig, at varetage din rolle på en autentisk måde?
  • Overvejer du om din nuværende tilgang er bæredygtig, også på lang sigt?
  • Bliver du opslugt af driften, og mister fokus på din egen trivsel og det du gør bedst?

Det individuelle forløb hos Work-at-Life er helt tilpasset din personlige situation og dine aktuelle udfordringer. Dermed bliver resultatet din unikke strategi, og dine helt lav-praktiske tilgange, for at skabe mere ro, fokus, balance & bedre præstation i hele dit liv. Du kan blive bedre til at prioritere, at føle dig (og fremstå som) mere handlekraftig og beslutningsdygtig.

 

INDHOLD
Faste elementer er afklaring af dine personlige:

  • værdier
  • talent/styrker
  • energi-opladere

Du vil blive skarp på,  hvad du som person står for, hvad du er særlig god til at bidrage med, og hvordan du holder dig motiveret.
Du vil kunne kommunikere det til andre.
Du vil kunne tage beslutninger ud fra de 3 elementer.

Eksempler på øvrige emner, som enkeltvis kan inddrages efter behov, er:
Personlige styrker og værdier, at vælge sine kampe, at sætte ord på sit personlige brand, kende sine egne succeskriterier, at coache og udvikle medarbejdere, at spotte potentiale/talent, at håndtere svære samtaler, at kommunikere bredt, at forbedre samarbejde, at skabe tillid , at motivere dig selv og andre, potentialet i dit mind-set / tankegange, feedback som udviklingsværktøj, positiv psykologi (læren om trivsel).

 

UDBYTTE
Udbyttet af forløbet er en personlig strategi for at kunne trives, og præstere, i overgange / forandringer. For at kick-starte den proces, indledes alle individuelle forløb med en grundig afklarende samtale, herunder målsætning og forventningsafstemning.

 

TIDSFORBRUG
Allerede inden det første møde gennemføres adfærdsprofil med henblik på at skyde genvej til de mest effektive personlige strategier.  Herefter vil der være 3 møder á 2-3 timer, samt individuelt tilpassede værktøjer, øvelser og reflektion imellem møderne.

Forløbet strækker sig typisk over 1-2 måneder, men kan komprimeres eller forlænges efter behov og ønske, og foregår på din arbejdsplads.  Fravær fra arbejdsopgaverne begrænser sig til ca. tre halve dage /  halvanden dag samlet.

 

MÅLGRUPPE
Udviklingsforløbet anbefales især til travle ledere og specialister, der har stor betydning for virksomhedens eller organisationens resultater.

Bruges også som afklaringsforløb (“in- or outplacement”).

 

PRIS
Et udviklingsforløb koster 12.500 kr. ekskl. moms, hvilket er en begrænset investering sammenlignet med den personlige glæde og trivsel, øget effektivitet & handlekraft, som du og din arbejdsplads får glæde af i tiden fremover.

 

OPFØLGNING
Kan du komme i tvivl om du kan fastholde det nye momentum på egen hånd, så er der efterfølgende mulighed for sparring på timebasis, eller via klippekort, så du sikrer at du holder snuden lige i sporet og fortsætter den gode udvikling.

 

OPSTART
Ingen forløb startes op uden forudgående afklarende personligt møde, som du kan bestille direkte HER, per telefon 5149 6006 eller e-mail nl@workatlife.dk.

 

Kunderne udtaler:

Mit værdisæt var under pres på den private front. Derfor tilsidesatte jeg mine kerneværdier, også der hvor jeg yder mest: På min arbejdsplads.
Jeg havde behov for synliggørelse af mit værdisæt, bekræftelse, forankring & accept af mig som person.
I stedet for at flygte fra situationen, tog jeg ansvar og gik ind i forløbet om overgange. Jeg kom skarpere, gladere og med et langt sundere fokus for mit arbejdsliv, derfra.
(anonym salgsdirektør)

I et karrieremæssigt vadested havde jeg brug for at få et indspark for at komme videre. I den situation var Hanne Alsen og hendes forløb omkring håndtering af overgange det helt rigtige for mig. Med sin tro på individet og sin vedholdende insisteren fik jeg skabt præcis den klarhed som jeg ledte efter.
Står du i et tilsvarende vadested personligt som karrieremæssigt kan Hanne med sikkerhed hjælpe dig til det næste niveau.

(Lean leder, Danish Crown)